Optická signalizace je trend, zejména pro možnosti svého nastavení

Bezpečnost na pracovišti je v dnešní době velmi důležitou věcí. A to z toho důvodu, že jenom tak lze splnit požadavky úřadů, tak i proto, že jenom tak lze reálně minimalizovat riziko pracovního úrazu. Proto by plán BOZP měla mát každá firma zpracovaný. Ten lze poptat u Visap.cz, kde jsou jako moderní trend nabízeny i různé formy optické signalizace. Jaké možnosti nastavení nabídnou?

Nastavit lze konkrétní dobu jejich provozu

V tom je jejich výhoda oproti řešení, které by bylo na určitém místě permanentně. A to nalepeno, nebo také namalováno. Zde musíme říci, že když je využita optická signalizace, tak se využívá pouze světla. A tak je možné jednoduše nastavit domu samotného provozu a tedy i dobu, kdy bude daný prostor jasně označen a vymezen. Jaké jsou hlavní možnosti?

Zobrazovat lze v podstatě cokoliv

I to je velká výhoda daného řešení. Nejenom, že lze promítat zvolený motiv, ale ten je možné v případě potřeby i v budoucnu měnit. Mezi ty nejpopulárnější se rozhodně řadí možnosti, které mohou zamezovat ve stupu pro pěší, nebo mohou zamezovat vjezdu techniky. Může se však jednat i o doplňkové šipky, které pomohou ve volbě správného směru. Jednat se však může i o různé čáry nebo pruhy, které vymezí koridory a různé zóny. Pochopitelně není problém zvolit i různé velikosti, s ohledem na důraz na případné riziko, které v daném prostoru hrozí.

Na zem, ale i kamkoliv jinam

Dále nelze opomenout i to, že možnosti nastavení jsou spojené také s tím, že světelná signalizace a projekce může být namířena doslova kamkoliv. Klasikou je samozřejmě namíření na zem, což ale není možností jedinou. Dále nelze zapomínat ani na variantu druhou, kterou je namíření směrem na zeď, nebo jinou větší plochu, kde se bude konkrétní upozornění ideálně vyjímat.