Obchodní podmínky

Datum účinnosti: 2021-10-27

1. Úvod

Tento dokument stanovuje obchodní podmínky pro používání webu CZMAX.EU, který je provozován společností MAX Media Services s. r. o., se sídlem Sady 151 686 01 Uherské hradiště, IČO: 489 07 006, (dále jen „Provozovatel“). Web je určen pro prezentaci a sdílení PR článků.

2. Používání webu

2.1. Přístup k webu a jeho používání je povoleno pouze v souladu s těmito podmínkami.
2.2. Uživatelé se zavazují nepoužívat web k šíření nelegálního nebo neetického obsahu.

3. Ochrana autorských práv

3.1. Veškerý obsah na webu, včetně textů, grafiky a kódu, je chráněn autorskými právy a patří Provozovateli nebo je použit s povolením.
3.2. Uživatelé nesmí kopírovat, reprodukovat, šířit ani jinak využívat obsah webu bez předchozího písemného souhlasu Provozovatele.

4. Podmínky přispívání obsahu

4.1. Uživatelé, kteří přispívají obsahem na web, garantují, že mají všechna potřebná práva k publikaci tohoto obsahu a že tento obsah neporušuje práva třetích stran.
4.2. Provozovatel má právo, ale ne povinnost, kontrolovat, upravovat nebo odstraňovat jakýkoli obsah poskytnutý uživateli.
4.3. Vkládání příspěvků je zpoplatněno. Aktuální ceny za zveřejnění příspěvků sdělí provozovatel.

5. Zrušení a omezení přístupu

5.1. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv zrušit nebo omezit přístup k webu pro konkrétní uživatele, pokud dojde k porušení těchto podmínek.

6. Změny podmínek

6.1. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit tyto obchodní podmínky. Aktuální verze bude vždy dostupná na webu.

7. Závěrečná ustanovení

7.1. Tyto obchodní podmínky se řídí právním řádem České republiky.
7.2. Veškeré spory vyplývající z těchto obchodních podmínek budou řešeny příslušným soudem v České republice.